Parkeringskompagniet - Ønsker du at klage, er det vigtigt at vi modtager alle informationer skriftligt.

FAQ vedr kontrolgebyr


Hvorfor udskriver vi parkeringsafgifter?
Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt på et privat parkeringsareal, som Parkeringskompagniet varetager, udskrives der en kontrolafgift.
Kontrolafgiften er lavet efter de privatretlige regler for parkering.
Hvorfor må et privat p-firma udstede kontrolafgifter?
Parkeringskompagniet arbejder efter de privatretlige regler for parkering på private arealer.På private parkeringsregler er det ejerne af pladsen, som bestemmer reglerne for parkering på området – og de regler kan sagtens adskille sig meget fra dem, man kender fra det offentlige rum. De gældende regler, for et parkeringsareal varetaget af Parkeringskompagniet, fremgår af de opsatte skilte.
I det øjeblik føreren af et køretøj kører ind på et privat parkeringsareal, betragtes det som en accept af de pågældende regler, som fremgår af de opsatte skilte. Hvis man overtræder de pågældende regler, kan der udstedes kontrolafgift.
Kontrolafgifter bliver umiddelbart efter p-vagtens notering placeret på bilens forrude i overensstemmelse med princippet i færdselsloven § 121, stk. 3. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af parkeringsbetingelser kan medføre en kontrolafgift, jf. aftalelovens §1.
Hvornår er en bil uden for opmærket bås?
En bil er parkeret uden for opmærket bås, når en del af hjulet eller bilens karrosseri ikke er placeret inden for afmærkningen af båsen. Det er således ikke et krav, at der skal være et helt hjul uden for afmærkningen.
Kan jeg få min betalingsfrist udskudt?
Nej. Det er ikke muligt at få udskudt betalingsfristen for en pålagt kontrolafgift.
Kan jeg afdrage en kontrolafgift?
Nej. Parkeringskompagniet tilbyder ikke nogen former for afdragsordning.
Kan jeg få rabat på kontrolafgiften som studerende eller pensionist?
Vi tilbyder ikke rabat til studerende eller pensionister.
Jeg var ikke kendt på stedet og vidste ikke, at der var parkeringskontrol?
Ved parkering er der pligt til at orientere sig om, hvilke vilkår der er gældende på pladsen. Hvis de lovpligtige skilte er opsat korrekt, fastholdes kontrolafgiften.
Jeg holdt der kun i kort tid?
På områder, hvor både standsning og parkering er forbudt, er observationstiden 0 min.
Jeg har betalt, men jeg modtager stadig påmindelser og rykkergebyrer?
Hvis du har betalt med stadig modtager påmindelser eller rykkergebyrer, kan det skyldes nedenstående årsager. Skriv en mail til os på klage@parkeringskompagniet.dk eller benyt vores klageformular, så finder vi ud af det.

    • Løbenummeret er indtastet forkert, eller slet ikke indtastet ved betaling
    • Der er en anden, der har betalt afgiften
    • Afgiften er betalt for sent
    • Det forkerte beløb er indbetalt
Jeg har modtaget en kontrolafgift, som jeg mener, er udstedt uberettiget – hvad gør jeg?
For at sikre en god sagsbehandling, modtager Parkeringskompagniet kun klager skriftligt. Benyt klageformularen her på siden.
Jeg har ikke set en kontrolafgift på bilens forrude og får nu en rykkerskrivelse - hvad gør jeg?
Den første rykkerskrivelse fra Parkeringskompagniet er blot en påmindelse, som bliver sendt for, at vi kan være sikre på, at kontrolafgiften er modtaget, da vi ikke kan garantere, at en udstedt kontrolafgift bliver siddende i forruden, indtil du vender tilbage til bilen. Denne påmindelse er uden rykkergebyr.Det er kun hvis man undlader at betale kontrolafgiften inden betalingsfristen, som fremgår af påmindelsen, at man modtager en rykker. Der vil være rykkergebyr på 100 kr., for hver gang der bliver udsendt en ny rykker.
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min afgift?
Hvis afgiften ikke betales rettidigt, modtager man en påmindelse om afgiften. Denne er uden rykkergebyr. Hvis afgiften alligevel ikke bliver betalt rettidigt, starter vi en rykkerprocedure, som indebærer, at du modtager op til tre betalingspåmindelser, som bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.Hvis afgiften stadig ikke er betalt, overdrager vi sagen til retslig inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger på kravet, som du skal betale.
Kan jeg se bort fra en kontrolafgift, hvis jeg kører i en udlånt eller lejet bil?
Nej, selv som lejer af en bil, er det dig, der er ansvarlig for bilens parkering. Hvem der ejer bilen er i denne sammenhæng ikke relevant, da det primært er fører af bilen, der retsmæssigt hæfter for en kontrolafgift.