Parkeringskompagniet - Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser inden for 24 timer.

FAQ vedr kontrolgebyr


Hvorfor udskriver vi parkeringsafgifter?
Når der udskrives kontrolafgifter fra Parkeringskompagniet, skyldes det, at der er parkeret uretmæssigt på et privat parkeringsareal. Kontrolafgiften er derfor lavet efter de privatretlige regler for parkering.
Parkeringskompagniet er til for p-pladsens retmæssige brugere, som ofte bliver generet eller forhindret i at bruge p-pladsen af uretmæssige brugere. Kontrolafgifter er et redskab for de retmæssige brugere til at kontrollere deres p-plads. Det kan sammenlignes med den irritation man kan opleve, hvis nogen andre holder i ens egen indkørsel, når man kommer hjem. Det kan være meget irriterende, og kontrolafgifter kan derfor være et nødvendigt redskab for at håndhæve retten til sin p-plads.
Parkeringskompagniets kontrolafgifter bliver udskrevet af p-pladsens retmæssige brugere. Det er derfor de brugere, som oplever genen med uretmæssig parkering, der også udskriver den gene, man som uretmæssig parkant kan opleve ved en kontrolafgift.

Juraen?
Parkeringskompagniet arbejder efter de privatretlige regler for parkering på private arealer. For private parkeringsregler er det ejeren af pladsen, som vedtager reglerne for parkering på området. Disse regler kan adskille sig meget fra de parkeringsregler man ser i det offentlige rum. På parkeringsarealer administreret af Beboerparkering fremgår betingelserne for parkering – eller eventuelt parkeringsforbud – af de opsatte skilte. Efter de almindelige aftaleretlige regler, har ejeren af parkeringsareal ret til at fastsætte betingelserne for parkering på arealet. Når føreren af et køretøj kører ind på et privat parkeringsareal, betragtes dette somen accept af de på de opsatte p-skiltes påskrevne parkeringsbetingelser. Der er på parkeringsarealer administreret af parkeringskompagniet derved indgået en aftale mellem føreren af køretøjet og ejeren af parkeringsarealet repræsenteret af Parkeringskompagniet.
Ved overtrædelse af betingelserne for parkering kan der udstedes en kontrolafgift i overensstemmelse med disse. Dette er fast retspraksis, at overtrædelse af parkeringsbetingelser kan medføre en kontrolafgift hjemlet i aftalelovens § 1.

Hvornår er en bil uden for opmærket bås?
En bil er parkeret uden for opmærket bås, når en del af hjulet eller bilens karrosseri ikke er placeret inden for afmærkningen af båsen. Det er således ikke et krav, at der skal være et helt hjul uden for afmærkningen.

Kan jeg få min betalingsfrist udskudt?
Nej. Det er ikke muligt at få udskudt betalingsfristen for en pålagt kontrolafgift.

Kan jeg afdrage en kontrolafgift?
Nej. Parkeringskompagniet tilbyder ikke nogen former for afdragsordning ved betaling af en kontrolafgift.

Kan jeg få rabat på kontrolafgiften som studerende eller pensionist?
Vi tilbyder ikke rabat til studerende eller pensionister. Vi vil gerne sikre en ensformig sagsbehandling, hvor der ikke forskelsbehandles. Beløbet på kontrolafgiften er derfor ens for alle.

Hvordan betaler jeg min kontrolafgift?
Du kan kun betale din afgift via en bankoverførsel.
Dette kan gøres på reg.: 7957 – konto: 0000624101.
Betalingen er KUN gyldig ved anførelse af løbenummer.

Jeg var ikke kendt på stedet og vidste ikke, at der var parkeringskontrol?
Ved parkering har du pligt til at orientere dig om hvilke vilkår der er gældende på pladsen.
Såfremt lovpligtige skilte er korrekt opsat på stedet, fastholdes kontrolafgiften.
Jeg holdt der kun i kort tid?
På områder hvor både standsning og parkering er forbudt, er observationstiden 0 min.

Jeg har betalt men jeg motager stadig påmindelser og rykker gebyer?
– Løbenummeret er indtastet forkert, eller slet ikke indtastet ved betaling.
– Navn og adresse på ejere og betaler er ikke den samme person.
– Betalt afgiften for sent.
– Forkert beløb indbetalt.

Jeg har modtaget en kontrolafgift, som jeg mener, er udstedt uberettiget – hvad gør jeg?
Har du modtaget en kontrolafgift, som du mener er uberettiget, er du altid velkommen til at klage. For at sikre en god sagsbehandling, modtager vi dog kun klager skriftligt. Du kan skrive til os via mail eller via klage-formularen her på hjemmesiden.

Jeg har ikke set en kontrolafgift på bilens forrude og får nu en rykkerskrivelse - hvad gør jeg?
Den første rykker skrivelse du modtager fra Parkeringskompagniet, vil være en såkaldt påmindelse. Den sender vi for at være sikre på, at du har modtaget kontrolafgiften.
Kontrolafgifter bliver umiddelbart efter p-vagtens notering placeret på bilens forrude i overensstemmelse med princippet i færdselsloven § 121, stk. 3. Da vi naturligvis ikke kan garantere, at en udstedt kontrolafgift bliver siddende i forruden, frem til du vender tilbage til bilen, sender vi efterfølgende en påmindelse, for at gøre dig opmærksom på at du har modtaget en afgift. Påmindelsen er uden rykkergebyr.
Kun hvis du undlader at betale kontrolafgiften inden betalingsfristen på påmindelsen, vil du få en egentlig rykker. Denne vil være pålagt et rykkergebyr på kr. 100,-.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min afgift?
Hvis ikke du betaler din afgift rettidigt, vil du modtage en påmindelse, der minder dig om, at du har fået en afgift. Denne er uden rykkergebyr.
Hvis du undlader at betale påmindelsen rettidigt, starter vi en rykkerprocedurer. Det indebærer at du modtager op til tre betalingspåmindelser – hver gang pålagt et rykkergebyr på kr. 100,-.
Såfremt du fortsat ikke betaler efter 3. betalingspåmindelse, overdrager vi sagen til retslig inkasso hvilket medfører yderligere omkostninger på kravet, som du skal betale.

Hvad er de gældende regler for, at et privat p-firma må udstede kontrolafgifter?
Parkeringskompagniet arbejder ikke ud fra de samme regler som de offentlige parkeringsmyndigheder. Hvis du parkerer på et privat område, er det ejeren af arealet, der bestemmer, hvilke regler der skal være gældende på parkeringsarealet. Parkeringskompagniet søger for at der bliver opsat skilte der informerer om parkeringsbestemmelserne på arealet.
Udstedelse af kontrolafgifter beror på rent aftalemæssige forhold. Det er således, at når man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, anses man for at have accepteret betingelserne der er angivet via skiltningen. Der er således indgået en aftale mellem føreren og Parkeringskompagniet som administrerer og fører kontrol på parkeringspladsen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af parkeringsbestemmelser medfører udstedelse af en kontrolafgift. Uddybelse af rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1

Kan jeg se bort fra en kontrolafgift, hvis jeg kører i en lejet eller udlånt bil?
Nej, selv som lejer af en bil, er det dig, der er ansvarlig for bilens parkering. Hvem der ejer bilen er i denne sammenhæng ikke relevant, da det primært er fører af bilen, der retsmæssig hæfter for en kontrolafgift.