fbpx
Parkeringsafgifter2023-06-01T10:14:34+00:00

Kontakt os vedr. en parkeringsafgift

Klager og indsigelser
Vi står klar til at hjælpe

Hvis du ikke er enig i den parkeringsafgift, som du har modtaget, kan du skrive en indsigelse ved at udfylde formularen. Vores sagsbehandlere gennemgår og vurderer din indsigelse og vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Kontaktformular vedr. parkeringsafgift

Alle henvendelser vedrørende parkeringsafgifter (klage, betaling, rykker eller lign) modtages kun skriftligt gennem nedenstående formular.

Det er vigtigt, at vi modtager alle informationer skriftligt.

Parkeringskompagniet er medlem af

Hvad siger loven?2021-07-02T08:58:21+00:00

Parkeringskompagniet administrerer private parkeringsarealer. Her gælder den private ejendomsret og aftaleloven, modsat de offentlige parkeringsarealer, som er reguleret af færdselslovens bestemmelser.

En ejer af et p-areal kan, ifølge den almindelige ejendomsret, selv fastsætte reglerne for brugen af de parkeringsarealer, som hører til ejendommen.

En ejer kan også vælge at lade et privat parkeringsselskab administrere området, f.eks Parkeringskompagniet. Vi vil derefter føre opsyn med, at parkeringsreglerne overholdes.

Samarbejdspartneren fastlægger reglerne for området sammen med Parkeringskompagniet. Der opsættes skilte, så vilkårene er synlige for alle, der kører ind på området. Det er dog dit ansvar som parkant at orientere dig, og sætte dig ind i de vilkår, der gælder for den plads, som du ønsker at parkere på.

Hvis du ikke overholder de vilkår, der gælder for den enkelte plads, kan du blive pålagt en parkeringsafgift. Dette uanset hvad reglerne siger, og det er her uden betydning, hvis du ikke har set vilkårsskiltene. Parkeringsafgiften skal dække administrationen af parkeringsordningen og sker i overensstemmelse med aftaleretten.

På områder med privat parkeringsopsyn skal der ved indkørslen til området via skiltning gøres opmærksom på, at området er privat, og at der gælder særlige regler for parkering.

Når du vælger at passere indkørselsskiltet med det hvide “P” og parkere på et privat område, accepterer du stiltiende de regler, der er angivet på skiltet på området og indgår en aftale i henhold til aftaleloven.

På selve parkeringsområdet skal parkeringsreglerne fremgå tydeligt af skiltningen. Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne, inden du parkerer. Hvis du har parkeret i strid med reglerne, udskriver Parkeringskompagniet en parkeringsafgift.

Parkeringsafgiften bliver placeret under vinduesviskeren. På parkeringsafgiften står også, hvilke konsekvenser det har at undlade at betale. Det er ikke Parkeringskompagniets ansvar, at parkeringsafgiften bliver siddende, til du kommer tilbage til bilen.

Når der udskrives en parkeringsafgift, retter Parkeringskompagniets henvendelse til Centralregistret for Motorkøretøjer, som udleverer oplysninger på ejeren/brugeren af bilen.

Parkeringskompagniet har terminaladgang til Motorregistret. Det følger af lov om registrering af køretøjer og tilhørende bekendtgørelser. Parkeringskompagniet er således berettiget til at søge i Motorregistret efter navn og adresse på de registrerede primære ejere og brugere af et motoriseret køretøj.

Hvordan betaler jeg en parkeringsafgift?2023-03-15T16:15:01+00:00

Det gør du ved at påføre det pålagte løbenummer eller din bils reg.nr. som tekst ved overførsel til:

Bank: Djurslands bank
Konto oplysninger:
Reg: 7264 konto: 0001408595

Fra udlandet

IBAN DK0772640001408595 BIC/SWIFT DJURDK22

Hvorfor må et privat p-firma udstede parkeringsafgifter?2021-05-12T14:11:20+00:00

Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt på et privat parkeringsareal, som Parkeringskompagniet varetager, udskrives der en parkeringsafgift.
parkeringsafgiften er lavet efter de privatretlige regler for parkering.

Hvorfor udskriver vi parkeringsafgifter?2021-07-02T08:47:59+00:00

Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt på et privat parkeringsareal, som Parkeringskompagniet varetager, udskrives der en parkeringsafgift.
parkeringsafgiften er lavet efter de privatretlige regler for parkering.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min parkeringsafgift?2021-05-12T14:10:11+00:00

Hvis afgiften ikke betales rettidigt, modtager man en påmindelse om afgiften. Denne er uden rykkergebyr. Hvis afgiften alligevel ikke bliver betalt rettidigt, starter vi en rykkerprocedure, som indebærer, at du modtager op til tre betalingspåmindelser, som bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang. Hvis afgiften stadig ikke er betalt, overdrager vi sagen til retslig inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger på det krav, som du skal betale.

Jeg har ikke set en parkeringsafgift på bilens forrude2021-06-25T12:01:34+00:00

Den første rykkerskrivelse fra Parkeringskompagniet er blot en påmindelse, som bliver sendt, for, at vi kan være sikre på, at parkeringsafgiften er modtaget, da vi ikke kan garantere, at en udstedt parkeringsafgift bliver siddende i forruden, indtil du vender tilbage til bilen. Denne påmindelse er uden rykkergebyr. Det er kun, hvis man undlader at betale parkeringsafgiften inden for betalingsfristen, som fremgår af påmindelsen, at man modtager en rykker. Der vil være et rykkergebyr på 100 kr. for hver gang, der bliver udsendt en ny rykker. Parkeringskompagniet er berettiget til at opkræve 100 kr. i rykkergebyr efter reglerne i rentelovens § 9b, stk. 2, 1. pkt.

Jeg har betalt, men jeg modtager stadig påmindelser2021-07-02T08:57:00+00:00

Hvis du har betalt, men stadig modtager påmindelser eller rykkergebyrer, kan det skyldes nedenstående årsager:

  • Løbenummeret er indtastet forkert eller slet ikke indtastet ved betaling
  • Der er en anden, der har betalt afgiften
  • Afgiften er betalt for sent
  • Det forkerte beløb er indbetalt

Kontakt os via vores formular til henvendelser vedr. parkeringsafgift

Behandling af din klage2021-06-25T12:02:03+00:00

1) Når vi har modtaget din henvendelse, vil vores klageafdeling vurdere sagen og derefter give dig vores vurdering skriftligt retur til dig.

Vores behandlingstid er ca. 7 hverdage, hvorefter du vil modtage vores vurdering af sagen skriftligt retur på den mailadresse, du har oplyst.

2)Hvis du ikke er enig i vores afgørelse af din første klage, har du mulighed for at få en ny vurdering af din klage. Det gør du ved at indsende endnu en klage. Din anden klage skal ligeledes indsendes skriftligt via formularen præcis som den første klage.

Når vi har gennemgået din klage, får du en ny afgørelse på skrift fra os.
Vores behandlingstid er ca. 7 hverdage, hvorefter du vil modtage vores vurdering af sagen skriftligt retur på den mailadresse, du har oplyst.

3)Du har derefter mulighed for at indbringe din klage for Parkeringsklagenævnet.
Det koster 175 kr. at få din sag behandlet i Parkeringsklagenævnet. Hvis du får medhold, får du pengene tilbage. Du kan se alle detaljer og indsende din klage via Parkeringsklagenævnets hjemmeside – www.parkeringsklagenævnet.dk

Hvornår er en bil udenfor afmærket p-bås?2021-05-12T14:09:41+00:00

En bil er parkeret uden for afmærket bås, når en del af hjulet eller bilens karrosseri ikke er placeret inden for afmærkningen af båsen. Det er således ikke et krav, at der skal være et helt hjul uden for afmærkningen.

Kan jeg få min betalingsfrist udskudt?2021-05-12T13:51:10+00:00

Nej. Det er ikke muligt at få udskudt betalingsfristen for en pålagt parkeringsafgift.

Jeg holdt der kun i kort tid2021-07-02T08:58:45+00:00

På områder, hvor både standsning og parkering er forbudt, er observationstiden 0 minutter.

På områder, hvor parkering er forbudt, er det normal procedure at observere bilen, før en afgift pålægges.

Jeg vidste ikke, at der var parkeringskontrol2021-05-12T14:08:32+00:00

Ved parkering er der pligt til at orientere sig om, hvilke vilkår der er gældende på pladsen. Hvis de lovpligtige skilte er opsat korrekt, fastholdes parkeringsafgiften.

Kan jeg få rabat på parkeringsafgiften som studerende eller pensionist?2021-05-12T13:51:19+00:00

Vi tilbyder desværre ikke rabat til studerende eller pensionister.

Go to Top