Hvis afgiften ikke betales rettidigt, modtager man en påmindelse om afgiften. Denne er uden rykkergebyr. Hvis afgiften alligevel ikke bliver betalt rettidigt, starter vi en rykkerprocedure, som indebærer, at du modtager op til tre betalingspåmindelser, som bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang. Hvis afgiften stadig ikke er betalt, overdrager vi sagen til retslig inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger på det krav, som du skal betale.