Den første rykkerskrivelse fra Parkeringskompagniet er blot en påmindelse, som bliver sendt, for, at vi kan være sikre på, at parkeringsafgiften er modtaget, da vi ikke kan garantere, at en udstedt parkeringsafgift bliver siddende i forruden, indtil du vender tilbage til bilen. Denne påmindelse er uden rykkergebyr. Det er kun, hvis man undlader at betale parkeringsafgiften inden for betalingsfristen, som fremgår af påmindelsen, at man modtager en rykker. Der vil være et rykkergebyr på 100 kr. for hver gang, der bliver udsendt en ny rykker. Parkeringskompagniet er berettiget til at opkræve 100 kr. i rykkergebyr efter reglerne i rentelovens § 9b, stk. 2, 1. pkt.