Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt på et privat parkeringsareal, som Parkeringskompagniet varetager, udskrives der en parkeringsafgift.
parkeringsafgiften er lavet efter de privatretlige regler for parkering.