KONTAKTFORMULAR

Alle henvendelser vedrørende parkeringsafgift (klage, betaling, rykelse eller lign) modtages kun skriftligt gennem nedenstående formular .
Det er vigtigt, at vi modtager alle informationer skriftligt.

  Drejer din henvendelse sig om en modtaget parkeringsafgift, skal dette ske skriftligt til os.

  Kommentarer og spørgsmål vedrørende en modtaget parkeringsafgift behandles kun skriftligt, gennem vores formular.

  Vi tilbyder ikke rabat til studerende eller pensionister.

  Ved parkering er der pligt til at orientere sig om, hvilke vilkår der er gældende på pladsen. Hvis de lovpligtige skilte er opsat korrekt, fastholdes parkeringsafgiften.

  På områder hvor både standsning og parkering er forbudt, er observationstiden 0 min.

  På områder hvor parkering er forbudt er det normal procedure at observere bilen før en afgift pålægges.

  Nej. Det er ikke muligt at få udskudt betalingsfristen for en pålagt parkeringsafgift.

  En bil er parkeret uden for afmærket bås, når en del af hjulet eller bilens karrosseri ikke er placeret inden for afmærkningen af båsen. Det er således ikke et krav, at der skal være et helt hjul uden for afmærkningen.

  Parkeringskompagniet administrerer private parkeringsarealer. Her gælder den private ejendomsret og aftaleloven. Modsat de offentlige parkeringsarealer, som er reguleret af færdselslovens bestemmelser.

  En ejer af et p-areal kan, ifølge den almindelige ejendomsret, selv fastsætte reglerne for brugen af de parkeringsarealer, som hører til ejendommen.

  En ejer kan også vælge at lade et privat parkeringsselskab administrere området, f.eks Parkeringskompagniet. Vi vil derefter føre opsyn med, at parkeringsreglerne overholdes.

  Samarbejdspartneren fastlægger reglerne for området sammen med Parkeringskompagniet. Der opsættes skilte, så vilkårene er synlige for alle, der kører ind på området. Men det er dit eget ansvar at orientere dig om, hvad der står på skiltene i parkeringsarealet.

  Uanset hvad reglerne siger, er resultatet det samme, hvis du ikke overholder dem. Så kan du blive pålagt en parkeringsafgift. Parkeringsafgiften skal dække administrationen af parkeringsordningen og sker i overensstemmelse med aftaleretten.

  På områder med privat parkeringsopsyn, skal der ved indkørslen til området via skiltning gøres opmærksom på, at området er privat, og at der gælder særlige regler for parkering.

  Når du vælger at passere indkørselsskiltet med det hvide “P” og parkere på et privat område, accepterer du stiltiende de regler, der er angivet på skiltet på området og indgår en aftale i henhold til aftaleloven.

  På selve parkeringsområdet skal parkeringsreglerne fremgå tydeligt af skiltningen. Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne, inden du parkerer. Hvis du har parkeret i strid med reglerne, udskriver Parkeringskompagniet en parkeringsafgift.

  Parkeringsafgiften bliver placeret under vinduesviskeren. På parkeringsafgiften står også, hvilke konsekvenser det har at undlade at betale. Det er ikke parkeringskompagniet ansvar at parkeringsafgiften bliver siddende til du kommer tilbage til bilen.

  Når der udskrives en parkeringsafgift retter Parkeringskompagniets henvendelse til Centralregistret for Motorkøretøjer, som udleverer oplysninger på ejeren/brugeren af bilen.

  Parkeringskompagniet har terminaladgang til Motorregistret. Det følger af lov om registrering af køretøjer og tilhørende bekendtgørelser. Parkeringskompagniet er således berettiget til at søge i Motorregistret efter navn og adresse på de registrerede primære ejere og brugere af et motoriseret køretøj.

  Se Parkeringsklagenævnet her.

  Parkeringskompagniet er medlem af klagenævnet.

  1) Når vi har modtaget din henvendelse, vil vores klageafdeling vurdere sagen og derefter give dig vores vurdering skriftligt retur til dig.

  Vores behandlingstid er ca. 10 hverdage, hvorefter du vil modtage vores vurdering af sagen skriftligt retur på den mailadresse, du har oplyst.

  2)Hvis du ikke er enig i vores afgørelse af din første klage, har du mulighed for at få en ny vurdering af din klage. Det gør du ved at indsende endnu en klage. Din anden klage skal ligeledes indsendes skriftligt via formularen præcis som den første klage.

  Når vi har gennemgået din klage, får du en ny afgørelse på skrift fra os.
  Vores behandlingstid er ca. 10 hverdage, hvorefter du vil modtage vores vurdering af sagen skriftligt retur på den mailadresse, du har oplyst.

  3)Du har derefter mulighed for at indbringe din klage for Parkeringsklagenævnet.
  Det koster 175 kr. at få din sag behandlet i Parkeringsklagenævnet. Hvis du får medhold, får du pengene tilbage. Du kan se alle detaljer og indsende din klage via Parkeringsklagenævnets hjemmeside – www.parkeringsklagenævnet.dk

  Hvis du har betalt men stadig modtager påmindelser eller rykkergebyrer, kan det skyldes nedenstående årsager.

  • Løbenummeret er indtastet forkert eller slet ikke indtastet ved betaling
  • Der er en anden, der har betalt afgiften
  • Afgiften er betalt for sent
  • Det forkerte beløb er indbetalt

  Kontakt os via vores formular til henvendelser vedr. parkeringsafgift

  Den første rykkerskrivelse fra Parkeringskompagniet er blot en påmindelse, som bliver sendt, for, at vi kan være sikre på, at parkeringsafgiften er modtaget, da vi ikke kan garantere, at en udstedt parkeringsafgift bliver siddende i forruden, indtil du vender tilbage til bilen. Denne påmindelse er uden rykkergebyr.Det er kun, hvis man undlader at betale parkeringsafgiften inden for betalingsfristen, som fremgår af påmindelsen, at man modtager en rykker. Der vil være et rykkergebyr på 100 kr. for hver gang, der bliver udsendt en ny rykker.

  Hvis afgiften ikke betales rettidigt, modtager man en påmindelse om afgiften. Denne er uden rykkergebyr. Hvis afgiften alligevel ikke bliver betalt rettidigt, starter vi en rykkerprocedure, som indebærer, at du modtager op til tre betalingspåmindelser, som bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang. Hvis afgiften stadig ikke er betalt, overdrager vi sagen til retslig inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger på det krav, som du skal betale.

  Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt på et privat parkeringsareal, som Parkeringskompagniet varetager, udskrives der en parkeringsafgift.
  parkeringsafgiften er lavet efter de privatretlige regler for parkering.

  Parkeringskompagniet arbejder efter de privatretlige regler for parkering på private arealer. Ved private parkeringspladser er det ejerne af pladsen, som bestemmer reglerne for parkering på området – og de regler kan sagtens adskille sig meget fra dem, man kender fra de offentlige parkeringspladser. De gældende regler for et parkeringsareal varetaget af Parkeringskompagniet fremgår af de opsatte vilkårsskilte.
  I det øjeblik føreren af et køretøj kører ind på et privat parkeringsareal, betragtes det som en accept af de pågældende regler, som fremgår af de opsatte skilte. Hvis man overtræder de pågældende regler, kan der udstedes en parkeringsafgift.
  Parkeringsafgifter bliver umiddelbart efter p-vagtens notering placeret på bilens forrude i overensstemmelse med princippet i færdselslovens § 121, stk. 3. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af parkeringsbetingelser kan medføre en parkeringsafgift, jf. aftalelovens §1.

  Det gør du ved at påføre det pålagte løbenummer eller din bils reg.nr. som tekst ved overførsel til:

  Bank: Sparekassen Kronjylland
  Kontooplysninger:
  Reg: 6180 konto: 0013833397

  Fra udlandet:
  IBAN-Kontonummer: DK8761800013833397
  BIC-kode – KRONDK22